Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 17 od 26.06.2019.)


  • Odluka o završnom računu budžeta grada Zrenjanina za 2018. godinu - Konsolidovani završni račun -
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2019. godinu - Rebalans III

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex