Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 16 od 18.06.2018.)


  • PRAVILNIK O ODREĐIVANJU OSOBA KOJE MOGU OSTVARITI PRAVO NA POVLAŠĆENO KORIŠĆENJE OBELEŽENIH PARKING MESTA NA JAVNIM OPŠTIM PARKIRALIŠTIMA U GRADU ZRENJANINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex