Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 14 od 15.06.2018.)


  • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GRADA ZRENJANINA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O IZRADI IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA GRADA ZRENJANINA
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA ORGANIZACIONE OBLIKE U SISTEMU GRADA ZRENJANINA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O POSLOVNOM PROSTORU U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANINA
  • ODLUKA O SKIDANJU USEVA SA UZURPIRANOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE ODNOSNO GRADA ZRENJANINA, KOJE SE NALAZI NA TERITORIJI GRADA ZRENJANINA
  • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA ZRENJANINA ZA 2017. GODINU - KONSOLIDOVANI ZAVRŠNI RAČUN
  • PROGRAM LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA ZRENJANINA ZA PERIOD OD 2018. DO 2020. GODINE
  • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZRENJANINA ZA 2018. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex