Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 11 od 04.05.2018.)


  • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANSIJSKU POMOĆ ZA POSTUPAK BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA U GRADU ZRENJANINU U 2018. GODINI ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 11/2018)
  • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU AKTIVNOSTI STRUČNOG USAVRŠAVANJA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 11/2018)
  • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI JKP "ČISTOĆA I ZELENILO" ZRENJANIN NA KOREKCIJU CENA IZNOŠENJA I DEPONOVANJA SMEĆA ZA GRAĐANE, USTANOVE I PRIVREDU, KAO I PAUŠAL ZA PRVU, DRUGU I TREĆU KATEGORIJU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 11/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex