Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zrenjanina

(broj 1 od 17.01.2018.)


  • REŠENJE O VISINI ZAKUPNINE ZA POVRŠINE JAVNE NAMENE RADI POSTAVLJANJA KIOSKA ZA 2018. GODINU ("Sl. list Grada Zrenjanina", br. 1/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex