Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 9/2021 od 12.02.2021.)


  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara
  • Rešenje o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara u 2021. godini
  • Rešenje o odobravanju neraspoređenih sredstava iz Godišnjeg programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana oblasti sporta u 2021. godini
  • Zaključak o pokretanju postupka pribavljanja građevinskog zemljišta u javnu svojinu Grada Zaječara, neposrednom pogodbom, uz naknadu, radi izgradnje ulice Ivana Mažuranića i dela ulice Ilije Milkića u Zaječaru
  • Zaključak o pokretanju postupka pribavljanja građevinskog zemljišta u javnu svojinu Grada Zaječara, neposrednom pogodbom, uz naknadu, radi izgradnje ulice Radmile Mocić u Zaječaru
  • Zaključak o pokretanju postupka pribavljanja seoskih kuća sa okućnicom u javnu svojinu Grada Zaječara, neposrednom pogodbom
  • Zaključak o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu kp. br. 2592 KO Prlita
  • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex