Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 8/2023 od 17.03.2023.)


  • Rešenje o utvrđivanju teksta Javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave grada Zaječara na period od pet godina

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex