Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 8 od 21.02.2018.)


  • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MIGRACIJE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 8/2018)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA ZAJEČARA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 8/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex