Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 72/2021 od 21.12.2021.)


  • Rešenje o stavljanju van snage Rešenja Skupštine grada Zaječara o davanju saglasnosti Javnom komunalno-stambenom preduzeću "Zaječar" u Zaječaru na cenu toplotne energije I broj: 02 -232/2021 od 29.11.2021. godine
  • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalno-stambenom preduzeću "Zaječar" na pozajmicu mazuta

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex