Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 7/2022 od 17.03.2022.)


  • Odluka o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2022. godinu
  • Odluka o otpisu potraživanja grada Zaječara prema akcionarskom društvu "Industrija obuće Beograd" Beograd
  • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Zaječara za 2021. godinu
  • Odluka o pribavljanju idealnog dela objekta na kp. br. 9626/1 KO Zaječar, u Zaječaru, ul. Ljube Nešića br. 39, u javnu svojinu Grada Zaječara, putem razmene neposrednom pogodbom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex