Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 66 od 26.11.2020.)


 • Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije banjsko-turističkog kompleksa "Nikoličevo"
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o zaštiti arteskih i subarteskih česama na teritoriji grada Zaječara
 • Odluka o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2020. god. utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. god.
 • Odluka o izmenama Odluke o Gradskoj upravi grada Zaječara
 • Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar
 • Rešenje o utvrđivanju teksta Oglasa o javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar
 • Odluka o sprovođenju Javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o utvrđivanju teksta Oglasa o javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar
 • Odluka o pristupanju grada Zaječara u članstvo Udruženja "Pokret za decu tri plus" iz Čačka
 • Odluka o izmeni Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za Rome grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2020. godinu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru
 • Program za sprovođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara za 2021. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Zaječara
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Jelena Majstorović" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Ljubica Radosavljević Nada" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" u Salašu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex