Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 60 od 23.10.2020.)


  • Zaključak o davanju u zakup drvenih kućica za robnu pijacu na platou javne garaže u Zaječaru, u ul. Bulevar Dr. Zorana Đinđića, na kp. br. 8931/11 KO Zaječar, u postupku usmenog javnog nadmetanja putem javnog oglašavanja
  • Odluka o utvrđivanju kriterijuma za dodelu sredstava Budžetskog fonda za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex