Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 57 od 13.10.2020.)


  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije grada Zaječara
  • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara (u selu Zvezdan)
  • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara (u selu Veliki Izvor)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex