Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 56/2021 od 16.09.2021.)


 • Rešenje o prestanku funkcije članice Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata članici Gradske izborne komisije grada Zaječara
 • Rešenje o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine grada Zaječara
 • Rešenje o usvajanju godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar- u likvidaciji za 2020. godinu
 • Odluka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja žena i rodne ravnopravnosti grada Zaječara za period 2021-2024. godine
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za rodnu ravnopravnost
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti - objekta br. 4 koji se nalazi na delovima kp. br. 5834/5, 5829/52 i 8474/2 sve u KO Zaječar, u ul. Đure Đakovića u Zaječaru, iz javne svojine Grada Zaječara, prikupljanjem ponuda
 • Odluka o otuđenju nepokretnosti - dela zgrade poslovnih usluga u Zaječaru, na kp. br. 9664/10 KO Zaječar, iz javne svojine Grada Zaječara, neposrednom pogodbom
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu, Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar za 2021. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju sa izveštajem o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja Javnog komunalnog preduzeća "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu Plana i programa poslovanja Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar za 2021. godinu
 • Rešenje o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj za 2020. godinu, Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2020. godine
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na plan rada Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na finansijski plan Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2021. godinu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o određivanju mrtvozornika grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na prvu dopunu Godišnjeg programa rada za 2021. godinu Turističke organizacije grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Narodnog muzeja "Zaječar"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Đulići" u Zaječaru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex