Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 55/2021 od 16.09.2021.)


  • Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada Zaječara
  • Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za zonu eksploatacije "Vlaška" u KO Mali Izvor

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex