Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 54 od 29.09.2020.)


  • Pravilnik o uslovima za pribavljanje i dodelu kuća na selu mladim bračnim parovima, odnosno, vanbračnim partnerima na teritoriji grada Zaječara i nabavku građevinskog materijala za adaptaciju kuća na selu mladim bračnim parovima, odnosno vanbračnim partnerima
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara
  • Zaključak o davanju u zakup drvenih kućica za robnu pijacu na platou javne garaže u Zaječaru, u ul. Bulevar Dr. Zorana Đinđića, na kp.br.8931/11 KO Zaječar, u postupku prikupljanja ponuda putem javnog oglašavanja

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex