Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 51 od 11.09.2020.)


  • Poslovnik o radu Gradske izborne komisije grada Zaječara
  • Odluka o dodeli mandata odbornika po prestanku mandata odborniku Skupštine grada Zaječara pre isteka vremena na koje je izabran

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex