Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 50/2023 od 28.12.2023.)


  • Pravilnik o finansijskom upravljanju i kontroli u Gradskoj upravi grada Zaječara
  • Zaključak o produženju roka za prijavu na javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zaječara za 2023. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex