Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 50 od 31.08.2020.)


 • Odluka o prestanku važenja odluka donetih na osnovu Zakona o porezu na fond zarada
 • Izmene i dopune Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2020. godinu
 • Odluka o okončanju postupka likvidacije nad Ustanovom za sport "Zaječar" - u likvidaciji
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju" Zaječar - u likvidaciji
 • Odluka o konverziji potraživanja Grada Zaječara u udeo Grada Zaječara u kapitalu Društva za prevenciju invalidnosti i radno osposobljavanje invalida "Zaštitna radionica" D.O.O. Beograd
 • Odluka o izmeni Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja grada Zaječara za period 2021-2027.
 • Odluka o izmenama Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja žena i rodne ravnopravnosti grada Zaječara
 • Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom "Zaječar 1"
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom, bez naknade, radi izgradnje ulice Cvetka Cakovića u Zaječaru
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara
 • Odluka o uniformi i oznakama komunalnih milicionara
 • Odluka o boji i načinu označavanja vozila i opreme komunalne milicije
 • Odluka o izmeni Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama
 • Odluka o načinu i postupku imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Zaječar
 • Rešenje o imenovanju Komisije za izbor direktora javnih preduzeća
 • Odluka o izmeni Odluke o snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o poveravanju objekata javne namene Javnom komunalnom preduzeću "Vodovod" Zaječar
 • Rešenje o izmeni Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja i mišljenje ovlašćenog revizora na finansijski izveštaj za 2019. godinu, Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju Početnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar - u likvidaciji
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Zaječar parking" Zaječar na Cenovnik na redovnom održavanju puteva
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju promene pečata, štambilja i zaštitnog znaka Javnog komunalnog preduzeća "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar
 • Odluka o potvrđivanju Odluka iz nadležnosti Skupštine grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj za 2019. godinu, Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju izveštaja o radu Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju izveštaja o poslovanju Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju finansijskog izveštaja Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Zdravstvene ustanove Apoteka "Zaječar" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Apoteka "Zaječar" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene ustanove Apoteka "Zaječar" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zdravstvene ustanove Apoteka "Zaječar" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Matične biblioteke "Svetozar Marković" Zaječar
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Đulići" Zaječar
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Predškolske ustanove "Đulići" Zaječar
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Vladislav Petković Dis" u Grljanu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole Zaječar
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole u Zaječaru
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex