Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 5/2024 od 21.02.2024.)


 • Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2024. godinu
 • Odluka o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja grada Zaječara i opština Knjaževac, Sokobanja i Boljevac
 • Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju hibridne elektrane "VIDA POWER" sa izgradnjom sistema za skladištenje električne energije na teritoriji Grada Zaječara, katastarske opštine Glogovica, Dubočane, Mala Jasikova i Koprivnica
 • Odluka o pristupanju izradi II izmene i dopune Planova detaljnih redulacija za izgradnju uređaja za korišćenje snage vetra u cilju proizvodnje energije (Farme vetrenjača) - vetroparkova "Nova Vrška Čuka" i "Vrška Čuka II" u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na nacrte i zaključenje akata za potrebe izgradnje solarne elektrane "GRADSKOVO" na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o usvajanju Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Zaječara za 2024. godinu
 • Rešenje o usvajanju Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Zaječara za 2024. godinu
 • Odluka o dodeljivanju isključivih prava JKP " Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar, JKP "Timok-održavanje" Zaječar, JKP "Higijena Zaječar" Zaječar, JKSP "Zaječar" Zaječar, JKP "Vodovod" Zaječar, za obavljanje određenih delatnosti u 2024. godini
 • Rešenje o usvajanju kvartalnog izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar
 • Rešenje o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Higijena Zaječar" Zaječar na cene grobljanskih usluga
 • Rešenje o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Timok-održavanje" Zaječar na cenovnik usluga
 • Rešenje o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada za 2024. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski Plan za 2024. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2024. godinu Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Matične biblioteke "Svetozar Marković" Zaječar za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2024. godinu Matične biblioteke "Svetozar Marković" Zaječar
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja "Zaječar" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja "Zaječar" za 2024. godinu
 • Rešenje o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti JKP "Higijena Zaječar" Zaječar na cene grobljanskih usluga
 • Rešenje o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Timok-održavanje" Zaječar na cenovnik usluga
 • Rešenje o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada za 2024. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski Plan za 2024. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2024. godinu Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Matične biblioteke "Svetozar Marković" Zaječar za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2024. godinu Matične biblioteke "Svetozar Marković" Zaječar
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja "Zaječar" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja "Zaječar" za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2024. godinu Narodnog muzeja "Zaječar"
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o poslovanju Turističke organizacije grada Zaječara od 01. januara do 31. decembra 2023. godine
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Turističke organizacije grada Zaječara za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada za 2024. godinu Turističke organizacije grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije grada Zaječara za 2024. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada za 2024. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2024. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru
 • Odluka o izmeni Odluke o organizovanju, finansiranju i uslovima rada savetnika za zaštitu prava pacijenata
 • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex