Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 5/2023 od 21.02.2023.)


 • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Zaječara za 2022. godinu
 • Odluka o otpisu potraživanja grada Zaječara prema preduzeću Akcionarsko društvo "Ikarbus" fabrika autobusa i specijalnih vozila Beograd
 • Odluka o pokretanju postupka poveravanja obavljanja komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o imenovanju Stručnog tima za davanje koncesije za linijski prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o izmeni Rešenja o prenosu prava korišćenja sredstava u javnoj svojini od JP " Direkcija za izgradnju" Zaječar na Grad Zaječar
 • Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara
 • Odluka o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe
 • Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2023. godinu
 • Rešenje o usvajanju Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Zaječara za 2023. godinu
 • Rešenje o usvajanju Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Zaječara za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada za 2023. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2023. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o poslovanju Turističke organizacije grada Zaječara od 01. januara do 31. decembra 2022. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada za 2023. godinu Turističke organizacije grada Zaječara
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Turističke organizacije grada Zaječara za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije grada Zaječara za 2023. godinu
 • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Narodnog muzeja "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja "Zaječar" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja "Zaječar" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Matične biblioteke "Svetozar Marković" Zaječar za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2023. godinu Matične biblioteke "Svetozar Marković" Zaječar
 • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Matične biblioteke "Svetozar Marković" u Zaječaru
 • Odluka o prioritetnim oblastima od javnog interesa grada Zaječara za 2023. i 2024. godinu u kojima će se podsticati projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o traženju prethodne saglasnosti Skupštine grada Zaječara za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o imenovanju glavnog urbaniste Grada Zaječara
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za planove grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2023. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o poslovanju Turističke organizacije grada Zaječara od 01. januara do 31. decembra 2022. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji program rada za 2023. godinu Turističke organizacije grada Zaječara
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Turističke organizacije grada Zaječara za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije grada Zaječara za 2023. godinu
 • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Narodnog muzeja "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja "Zaječar" za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja "Zaječar" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Matične biblioteke "Svetozar Marković" Zaječar za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2023. godinu Matične biblioteke "Svetozar Marković" Zaječar
 • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Matične biblioteke "Svetozar Marković" u Zaječaru
 • Odluka o prioritetnim oblastima od javnog interesa grada Zaječara za 2023. i 2024. godinu u kojima će se podsticati projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o traženju prethodne saglasnosti Skupštine grada Zaječara za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o imenovanju glavnog urbaniste Grada Zaječara
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za planove grada Zaječara
 • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora predškolske ustanove "Đulići" u Zaječaru
 • Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja
 • Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja
 • Rešenje o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i nadzornog odbora Apotekarske ustanove "Zaječar" u Zaječaru
 • Odluka o utvrđivanju vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex