Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 5 od 24.02.2020.)


  • Rešenje o davanju subvencija Javnom komunalnom preduzeću "Timok - održavanje" Zaječar za 2020. godinu
  • Rešenje o davanju subvencija Javnom preduzeću za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar za 2020. godinu
  • Godišnji plan javnih konkursa Grada Zaječara za 2020. godinu
  • Rešenje o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara u 2020. godini

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex