Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 5 od 19.02.2019.)


  • Zaključak o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Zaječara za 2019. godinu
  • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Radnog tima za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara
  • Rešenje o prekidu obrazovno-vaspitnog rada u školama na teritoriji Grada Zaječara
  • Odluka o utvrđivanju kriterijuma za dodelu sredstava Budžetskog fonda za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex