Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 47 od 28.12.2018.)


  • PRAVILNIK O RASPOREDU RADNOG VREMENA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 47/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex