Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 47 od 28.12.2017.)


  • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA ("Sl. list grada Zaječara", br. 47/2017)
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA ZDRAVLJE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 42/2013, 43/2013 - ispr. i 47/2017)
  • ODLUKA O ORGANIZOVANJU, FINANSIRANJU I USLOVIMA RADA SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2013 i 47/2017)
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "TIMOK - ODRŽAVANJE" ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 43/2017 i 47/2017)
  • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU I NADZOR "URBANIZAM I IZGRADNJA" ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 47/2017)
  • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE ZA DNEVNI BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU U ZAJEČARU ("Sl. list grada Zaječara", br. 1/2008 i 47/2017)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VREMENA I UZROKA SMRTI LICA UMRLIH IZVAN ZDRAVSTVENE USTANOVE I IZDAVANJE POTVRDE O SMRTI NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 47/2017)
  • PROGRAM ZA SPROVOĐENJE MERA ZA PODSTICANJE RAĐANJA DECE NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 47/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex