Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 46/2021 od 29.06.2021.)


  • Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije bloka između ulica Generala Gambete, Krfske, Pana Đukića i Bulevara dr Zorana Đinđića u Zaječaru
  • Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane "Solarina" na teritoriji grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex