Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 46 od 17.12.2018.)


  • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 51/2014, 9/2016, 34/2016, 36/2017, 24/2018 i 46/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU REGIONALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM ZA GRAD ZAJEČAR I OPŠTINE BOLJEVAC, BOR, KLADOVO, MAJDANPEK, NEGOTIN I KNJAŽEVAC ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2018)
  • REŠENJE O USVAJANJU PROGRAMA PRAĆENJA KVALITETA POVRŠINSKIH VODA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2018)
  • REŠENJE O USVAJANJU PROGRAMA PRAĆENJA NIVOA KOMUNALNE BUKE NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE PROGRAMA VASPITANJA I OBRAZOVANJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI "ĐULIĆI" U ZAJEČARU I VISINE UČEŠĆA RODITELJA U CENI USLUGA ("Sl. list grada Zaječara", br. 47/2015 i 46/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex