Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 46 od 16.12.2017.)


  • ODLUKA O LINIJSKOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2017)
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 36/2017 i 46/2017)
  • ODLUKA O OSNIVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 43/2017 i 46/2017)
  • ODLUKA O OSNIVANJU USTANOVE NARODNO POZORIŠTE TIMOČKE KRAJINE - CENTAR ZA KULTURU "ZORAN RADMILOVIĆ" U ZAJEČARU ("Sl. list grada Zaječara", br. 46/2017)
  • ODLUKA O PRAVOBRANILAŠTVU GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 51/2014 i 46/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex