Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 45/2023 od 29.11.2023.)


 • Odluka o okončanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar-u likvidaciji
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju" Zaječar-u likvidaciji
 • Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane "Salaš" na teritoriji KO Salaš
 • Rešenje o davanju saglasnosti na nacrt i zaključenje Ugovora o uspostavljanju prava trajne i prenosive službenosti
 • Rešenje o davanju saglasnosti na nacrte i zaključenje akata za potrebe izgradnje solarne elektrane "SOLARINA" na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti privrednom društvu "SOLARINA" D.O.O iz Beograda na izvođenje pripremnih radnji u cilju izgradnje solarne elektrane "SOLARINA" na teritoriji grada Zaječara
 • Odluka o pristupanju izradi Programa razvoja turizma grada Zaječara za period 2024.-2029. godine
 • Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja socijalne politike Grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar, na Plan zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Zaječara 2023/2024. godine
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 30.09.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar za 2024. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 30.09.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar za 2024. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 30.09.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javno komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar za 2024. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 30.09.2023. godine Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Programa poslovanja Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javno komunalnog-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar za 2024. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 30.09.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o poveravanju prava upravljanja i održavanja nepokretnosti u javnoj svojini grada Zaječara JKP "Higijena Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar za 2024. godinu
 • Rešenje o obrazovanju lokalnog Saveta roditelja
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Jelena Majstorović" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Ekonomsko trgovinske škole u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Velikom Izvoru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "15. maj" u Malom Jasenovcu
 • Rešenje o određivanju mrtvozornika grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex