Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 45 od 17.12.2018.)


  • KADROVSKI PLAN ZA 2019. GODINU GRAD ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 45/2018)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZAJEČARA ZA 2019. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 45/2018)
  • PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU PRENOSA NEUTROŠENIH BUDŽETSKIH SREDSTAVA GRADA ZAJEČARA NA RAČUN IZVRŠENJA BUDŽETA GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 45/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex