Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 44/2023 od 29.11.2023.)


  • Odluka o četvrtoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2023. godinu
  • Odluka o budžetu grada Zaječara za 2024. godinu
  • Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.2023. do 30.09.2023. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex