Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 44 od 31.07.2020.)


  • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar
  • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća "Zaječarparking" Zaječar za 2019. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Zaječarparking" za 2020. godinu
  • Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Zaječarparking" Zaječar
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća "Zaječarparking" Zaječar za 2020. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu Plana i programa poslovanja Javnog komunalno-stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex