Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 43/2022 od 27.12.2022.)


  • Godišnji plan javnih konkursa Grada Zaječara za 2023. godinu
  • Zaključak o potrebi angažovanja stručnog lica za izradu pravne i ekonomske analize

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex