Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 43/2021 od 22.06.2021.)


  • Odluka o ukidanju vanredne situacije na teritoriji grada Zaječara
  • Naredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19 nakon ukidanja vanredne situacije u gradu Zaječaru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex