Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 43 od 31.07.2020.)


  • Rešenje o ukidanju pravnosnažnog rešenja Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalno stambene poslove Gradske uprave grada Zaječara
  • Rešenje o davanju na korišćenje vozila Gradske uprave grada Zaječara Javnom komunalnom preduzeću "Zaječarparking" Zaječar
  • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara
  • Pravilnik o kriterijumima i merilima za utvrđivanje cene usluge pomoći u kući i učešću korisnika i njegovih srodnika u troškovima pomoći u kući

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex