Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 43 od 28.11.2017.)


 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZAJEČARA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 38/2016, 17/2017, 26/2017, 38/2017 i 43/2017)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 13/2016, 13/2017 i 43/2017)
 • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SVAKOM ORGANIZACIONOM OBLIKU U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA ZAJEČARA U 2017. GODINI ("Sl. list grada Zaječara", br. 38/2017 i 43/2017)
 • ODLUKA O NAKNADAMA ODBORNIKA, ČLANOVA GRADSKOG VEĆA I ČLANOVA RADNIH TELA SKUPŠTINE GRADA I GRADSKOG VEĆA GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 3/2008, 7/2008 i 43/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "HIGIJENA ZAJEČAR" ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 21/2016, 23/2016 i 43/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ODRŽAVANJE" ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 43/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU JAVNOG KOMUNALNO - STAMBENOG PREDUZEĆA "ZAJEČAR" ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 27/2016 i 43/2017)
 • ODLUKA O OSNIVANJU TURISTIČKE ORGANIZACIJE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 43/2017)
 • ODLUKA O POVERAVANJU PRAVA UPRAVLJANJA, KORIŠĆENJA I ODRŽAVANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZAJEČARA JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU "ODRŽAVANJE" ZAJEČAR ("Sl. list grada Zaječara", br. 43/2017)
 • ODLUKA O UKIDANJU POZORIŠTA TIMOČKE KRAJINE "ZORAN RADMILOVIĆ" U ZAJEČARU ("Sl. list grada Zaječara", br. 43/2017)
 • ODLUKA O UKIDANJU USTANOVE CENTAR ZA KULTURU I TURIZAM "CEKIT" U ZAJEČARU ("Sl. list grada Zaječara", br. 43/2017)
 • POSLOVNIK SKUPŠTINE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 1/2008, 13/2009, 9/2011, 30/2017 i 43/2017)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex