Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 4/2023 od 10.02.2023.)


  • Zaključak o davanju saglasnosti za raskid Ugovora o davanju ostalog građevinskog zemljišta u zakup
  • Zaključak o visini naknade za rad mrtvozornika

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex