Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 4 od 13.02.2020.)


  • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine grada Zaječara
  • Odluka o raspuštanju Saveta mesne zajednice Vratarnica i imenovanju poverenika
  • Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica i njihovih zamenika
  • Rešenje o obrazovanju Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex