Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 39/2023 od 31.10.2023.)


  • Odluka o raspisivanju javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zaječara JP 2/23
  • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara
  • Zaključak o davanju u zakup drvenih kućica za robnu pijacu na platou javne garaže u Zaječaru, u ul. Bulevar Dr. Zorana Đinđića, na kp. br. 8931/11 KO Zaječar, u postupku usmenog javnog nadmetanja putem javnog oglašavanja
  • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex