Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 39/2022 od 28.11.2022.)


  • Odluka o budžetu grada Zaječara za 2023. godinu sa Kadrovskim planom za 2023. godinu
  • Izveštaj o izvršenju budžeta za period od 01.01.2022. do 30.09.2022. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex