Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 39/2021 od 16.06.2021.)


  • Odluka o usvajanju Plana generalne regulacije Gamzigradske Banje
  • Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane u KO Mali Izvor

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex