Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 38/2022 od 28.11.2022.)


  • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu
  • Odluka o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2022. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni
  • Odluka o otpisu potraživanja grada Zaječara prema preduzeću za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda "Trayal" Korporacija A.D. Kruševac
  • Odluka o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta na kp. br. 5834/61 KO Zaječar, u Zaječaru, u ul. Đure Đakovića, u javnu svojinu Grada Zaječara, putem razmene neposrednom pogodbom
  • Odluka o otuđenju stana iz javne svojine grada Zaječara, neposrednom pogodbom
  • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju" Zaječar - u likvidaciji
  • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalno-stambenom preduzeću "Zaječar" u Zaječaru na cenu toplotne energije
  • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalno-stambenom preduzeću "Zaječar" u Zaječaru na cenovnik usluga redovnog izvoženja smeća u Zaječaru
  • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalno-stambenom preduzeću "Zaječar" Zaječar na cenovnik vanrednih komunalnih usluga sa cenom izvoženja smeća sa teritorija sela u kojima je ustanovljen organizovan sistem izvoženja smeća

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex