Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 38/2021 od 16.06.2021.)


  • Odluka o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2021. godinu sa Izmenom Kadrovskog plana za 2021. godinu
  • Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Zaječara za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex