Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 38 od 29.09.2017.)


  • KADROVSKI PLAN ZA 2017. GODINU ORGANA GRADA ZAJEČARA I SLUŽBI OSNOVANIH PREMA POSEBNOM ZAKONU
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZAJEČARA ZA 2017. GODINU
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SVAKOM ORGANIZACIONOM OBLIKU U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA ZAJEČARA U 2017. GODINI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex