Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 37/2023 od 05.10.2023.)


  • Rešenje o davanju na korišćenje vozila Gradske uprave grada Zaječara Turističkoj organizaciji grada Zaječara
  • Rešenje o obrazovanju Komisije za realizaciju mera energetske sanacije

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex