Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 37/2022 od 24.11.2022.)


  • Zaključak o usvajanju zapisnika Komisije za popis osnovnih sredstava, sitnog inventara i materijala Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar - u likvidaciji

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex