Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 36/2022 od 18.11.2022.)


  • Pravilnik o uslovima i kriterijumima za dodelu materijala i/ili opreme u okviru projekta "Kad žene vode - faza II"
  • Rešenje o davanju saglasnosti na izmenu Programa u segmentu 1. sportsko-rekreativne manifestacije, tačka 1.19 otvorena letnja škola sporta u gradu Zaječaru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex