Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 36 od 30.08.2017.)


  • ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZAJEČARA
  • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
  • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
  • ODLUKA O OBRAZOVANJU ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE GRADA ZAJEČARA
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU NOSIOCA PRAVA KORIŠĆENJA NA STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA ZAJEČARA
  • ODLUKA O OPŠTEM KUĆNOM REDU U STAMBENIM I STAMBENO-POSLOVNIM ZGRADAMA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA ZAJEČARA ZA 2017. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex