Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 35 od 12.06.2020.)


  • Zaključak o usvajanju operativnog plana odbrane od poplava voda II reda na teritoriji grada Zaječara za 2020. godinu
  • Operativni plan odbrane od poplava voda II reda na teritoriji grada Zaječara za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex