Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 34/2022 od 14.10.2022.)


  • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara
  • Zaključak o davanju preporuke za odlaganje početka grejne sezone
  • Zaključak o praćenju vremenskih uslova i davanju preporuke Javno-komunalno stambenom preduzeću "Zaječar" Zaječar o početku grejne sezone
  • Zaključak o formiranju stručno-operativnog tima za praćenje toka grejne sezone 2022/2023.

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex